Rapportages

De tussentijdse rapportages is een financiƫle rapportage die weergeeft:
– Balans
– Resultatenrekening t/m een bepaalde periode ten opzichte van vorig jaar
– Indirect kasstroomoverzicht
– Grafische toelichting geeft op de omzet, kostprijs van de omzet, bedrijfskosten

Klik hier om het voorbeeld rapport te zien

Dit rapport geeft per maand/periode de ontwikkeling van resultaat, balans en kasstroom aan.

Klik hier om een voorbeeld te zien

Dit is een management stijl resultatenrekening met hierin de kolommen
– Resultaat deze maand t.o.v. vorig jaar
– Resultaat deze maand gecumuleerd t.o.v. vorig jaar
– Totaal vorig jaar
– Forecast berekend op basis van het gecumuleerde resultaat van dit jaar met de toekomstige maanden op basis van vorig jaar

Dit rapport kan ook gefilterd worden op 1 kostenplaats.
Daarnaast kan worden door geklikt naar de onderliggende details en bijlages.

Klik hier om een voorbeeld te zien

Dit is een management stijl resultatenrekening met hierin de kolommen
– Resultaat deze maand t.o.v. budget
– Resultaat deze maand gecumuleerd t.o.v. budget
– Totaal budget
– Forecast ander budget scenario

Dit rapport kan ook gefilteerd worden op 1 kostenplaats.
Daarnaast kan worden door geklikt naar de onderliggende details en bijlages.

Resultatenrekening van de 4 kwartalen dit jaar t.o.v. de 4 kwartalen van vorig jaar.
De nog vervallen maanden worden ingevuld door het budget.

Alle balansrekening t.o.v. van de eindbalans van vorig jaar.
Door klikken naar de onderliggende details en facturen.

Overzicht van de verkopen per klant, artikel.
Met daarin de kolommen:
– Verkopen t/m vandaag
– Verkopen t/m vandaag vorig jaar
– Verkopen geheel vorig jaar
– Opbouw van de omzet (Dus hoeveel procent doet 1 klant van je totalen omzet)

Welke artikelen de afgelopen 24 maanden aan 1 klant verkocht zijn.
Onderbouwd met grafieken.